NOSE-SPREADING

Máscara sudurra agerian utziz janztea. Maskaren erabilera derrigor bilakatu zenetik sortutako fenomenoa da, non pertsona batzuei ezinezko zaien sudurra musuko azpian eustea.